Ready to pitch

Je hebt 1 kilometer de tijd...

Deelnemen is eenvoudig...

 • Stuur een WhatsApp bericht naar 06 - 1999 1559 met je initiatief. Video-, tekst-, audiobericht... alles mag. 
 • Als jouw inzending door de voorronde komt, krijg je precies 1 kilometer de tijd om je initiatief naast Boris Lange in de nieuwe SEAT Ibiza te pitchen. 
 • In de finale halen de 5 beste Pitches nog een keer alles uit de kast om de hoofdprijs in de wacht te slepen.

Lees meer

Telefoons in telefoons

Spelregels en voorwaarden

Tijdens Pitch and Ride van SEAT maakt iedereen met een goed idee / initiatief / business opportunity / product of dienst, kans op een (start)kapitaal van € 10.000 en een jaar lang rijden in de gloednieuwe SEAT Ibiza.

Voorwaarden actie ‘Pitch and Ride’

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Pitch and Ride (hierna: “actie”). Deze actie is een initiatief van Pon’s Automobielhandel B.V., B.U. SEAT, gevestigd aan de Zuiderinslag 2, 3833 BP te Leusden (hierna: ‘SEAT’) ter promotie van de SEAT Ibiza.
 2. De actieperiode start op 29 juni 2017 en eindigt op 8 augustus 2017.
 3. SEAT is gerechtigd deze actievoorwaarden en actieperiode tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen. De actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

Deelname

 1. Deelname aan de actie staat open voor alle personen met een goed idee, initiatief, product of dienst.
 2. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
 3. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.
 4. Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats en een geldig rijbewijs. 
 5. SEAT verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 6. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
 7. Alle door SEAT gemaakte opnames van de deelnemer mogen door SEAT voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Prijs

 1. De winnaar van actie ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro. Dit bedrag zal worden gestort op de zakelijke rekening van de prijswinnaar en dient te worden geïnvesteerd in de onderneming. De kansspelbelasting komt voor rekening van SEAT.
 2. Welke finalist de winnaar wordt, wordt bepaald door een onafhankelijk vakjury. Dit gebeurt op de finale dag van de actie op 8 augustus 2017.
 3. Daadwerkelijk bekendmaking van de winnaar vindt later plaats, namelijk op 10 september 2017. Hiervoor zal de winnaar een geheimhoudingsverklaring tekenen.
 4. De winnaar van de actie krijgt daarnaast een SEAT Ibiza Reference (t.w.v. € 15.400 / Private Lease € 275 p.m.) tot zijn/haar beschikking voor 1 jaar op basis van een private lease bedrag. Wegenbelasting, all-risk verzekering, reparatie en onderhoud, bandenservice en internationale pechhulp voor de auto zijn hiermee gedekt, alleen de benzinekosten komen voor eigen rekening. 
 5. Op 8 augustus 2017 wordt tevens de prijs uitgereikt aan de winnaar.
 6. Er is geen keuze in autospecificaties, carrosserievariant of kleur, deze worden door SEAT bepaald.
 7. De winnaar mag maximaal 30.000 kilometer in totaal rijden met de auto. Indien de winnaar voor afloop van de 12 maanden deze kilometerstand bereikt, dient de auto op dat moment ingeleverd te worden.
 8. De winnaar en zijn/haar geregistreerde collega’s mogen gebruik maken van de auto, gebruik door derden is niet toegestaan.
 9. De brandstofkosten, alsmede kosten voor wassen en verkeersovertredingen zijn niet inbegrepen in de prijs.
 10. De auto is niet voorzien van winterbanden.
 11. Bij niet-verhaalbare schade geldt een eigen risico van €125,- per schadegeval. 
 12. De prijzen zijn persoonsgebonden. SEAT zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de prijzen te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
 13. Bij weigering van de prijzen of enige andere reden van niet-uitkering van de prijzen, vervalt deze en blijven de prijzen eigendom van SEAT, zonder dat SEAT daardoor schadeplichtig wordt jegens de deelnemer.
 14. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 1. SEAT en/of de door haar ingeschakelde partners of derden zijn niet aansprakelijk voor enig door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan deze actie.
 2. SEAT is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijzen.

Slotbepalingen

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan SEAT.
 3. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt via de klantenservice van SEAT op 0800 235 7328.